Noni - odkaz z Biblie

  
     "Na oboch brehoch rieky vy­ras­tú roz­ličné ovoc­né stromy; ich lís­tie ne­zväd­ne, ani ich ovocie sa ne­pominie. Každý mesiac budú rodiť nové, lebo voda rieky vy­teká zo svätyne. Ovocie stromov bude slúžiť na po­krm a ich lís­tie na lieky.

Biblia, Ezechiel 47:12