Rakovina - zakázané lieky

Dokument ktorý odhaľuje, akým spôsobom sa farmaceutická mafia vysporiadava s objavmi ktoré sú schopné liečiť jednu z najzávažnejších ochorení ľudstva - rakovinou.

 

Rakovinové ochorenia sa vyskytujú v histórii ľudstva veľmi dlho a veľmi dlho sa pochopiteľne ľudia snažia nad týmto ochorením zvíťaziť.

Niektoré z postupov, na ktoré prišli vzácny ľudia sa ukázali ako mimoriadne efektívne v boji so zákernou chorobou, ale farma firmy sa postarali v mene svojej profitability o zákaz používania týchto praktík a postupov. 

A ak sa lekárom náhle otvára nejaký efektívny spôsob liečby rakoviny, potom sa prakticky okamžite stáva obeťou nevyberavého útoku rôznorodých zdravotníckych inštitúcií a ďalších oficiálnych štruktúr "systému moci".

Napríklad Talian Dr. Tullio Simoncini. Tak dlho sa staval proti globálnym mocenským štruktúram, až ho začali prenasledovať zo všetkých strán. Nakoniec skončil na dobu troch rokov vo väzení. A to z toho dôvodu, že začal úspešne liečiť ľudí v poslednej fáze rakoviny. Jeho previnením bola skutočnosť, že si uvedomil, že za zhubnými nádormi stojí rozvoj hubovitej plesne zvanej "Candida"

Tullio Simoncini hovorí, že rakovinu spôsobuje, rozvoj huby "Candida" s tým, že tradičné vysvetlenie tohto ochorenia je úplne mylné.
On sám ako odborník v odbore onkológia a metabolických porúch šiel proti intelektuálnej konformite tradičnej medicíny a proti tradičným metódam "liečenia". Proste sa rozhodol povedať svojim pacientom pravdu, a nie len opakovať zažité frázy naučené počas štúdia medicíny. V podstate od chvíle, kedy sa začal venovať lekárskej praxi, si dnes a denne uvedomoval, ako ľudia postihnutí týmto ochorením trpia. "V detskom onkologickom oddelení, kde som pracoval, postupne všetky deti zomreli. Svojím spôsobom som tušil, že im k tomu dopomohlo veľkým dielom aj ožarovanie a chemoterapia ".

Túžba pomáhať pacientom ho viedla k hľadaniu nových spôsobov ako túto chorobu liečiť.

Preto sa Simoncini rozhodol vzdať všetkého, čo doposiaľ vedel o rakovine, a začal svoj nezávislý výskum. Postupne zistil, že všetky nádory sa prejavujú rovnako bez ohľadu na to, v akom orgáne alebo tkanive sa nádor tvorí. Všetky zhubné novotvary mali bielu farbu. Simoncini začal premýšľať, čo by to mohlo znamenať. A potom prišiel na hubu Candida albicans.

Ďalej si položil otázku:
"To, čo tradičná medicína považuje za nekontrolovateľné delenie buniek, môže byť nejakým procesom, ktorým sa organizmus vlastne chráni proti rozvoju kandidózy?

Ak vychádzame z vyššie uvedených predpokladov, dostaneme sa k týmto bodom:
a) Huba Candida, ktorá je za normálnych okolností kontrolovaná silným imunitným systémom, sa začína množiť a v oslabenom tele vytvárať mohutné kolónie.

b) V tom okamihu sa imunitný systém snaží všetkými prostriedkami zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto parazita, ale sám nemá dostatok síl.

c) Imunitný systém spustí proces extrémne rýchleho množenia buniek a tým sa snaží vybudovať ochrannú bariéru proti votrelcom.

Alopatická medicína tento stav nazýva rakovinou. Všeobecne sa tiež má zato, že proces šírenia metastáz v tele je spôsobený roznesením malígnych buniek do orgánov a tkanív.
Avšak Simoncini uvádza, že metastázy sú spôsobené hubou Candida albicans. Huba môže zničiť bunky normálne fungujúceho imunitného systému. Imunitný systém je kľúčom bunkovej regenerácie. Bohužiaľ každým rokom sa počet pacientov s rakovinou zvyšuje. V skutočnosti ide o veľmi dobre naplánovanú vojnu proti imunitnému systému.
Imunitný systém sa oslabuje nevhodným stravovaním, rôznorodými pridanými potravinárskymi látkami, pesticídmi a herbicídmi, očkovaním, elektromagnetickou a mikrovlnnou technológiou, liekmi alebo stresom moderného života. Nemožno zabúdať aj na to, že deti do dvoch rokov veku svojho života mnohokrát prijmú až 25 rôznych druhov očkovania, pričom sa im v tejto dobe práve buduje ich imunitný systém. 
Ak niekde nestačí rozvrátený imunitný systém, tak dielo dokoná chemoterapia alebo rádioterapia. Najúčinnejšia metóda ako zničiť bunky v tele. Väčšina moderných "liekov" na rakovinu je postavená na postuláte, že sa u pacienta podarí rakovinové bunky zabiť skôr ako tie zdravé. V skutočnosti sa má však situácia podstatne inak. Toxické látky počas chemoterapie zabíjajú bunky imunitného systému, ale pleseň Candida sa šíri ďalej. Fragmenty imunitného systému nie sú schopné ovládať bunky candidy. Huba sa šíri do ďalších a ďalších orgánov a tkanív. Rakovina sa šíri telom. Tí, ktorí sa zdajú byť po operácii alebo chemoterapii zachránení, sú v skutočnosti časovanou bombou. Imunitný systém je zničený. Takže recidíva je len otázkou času.

 

Tento zločin, pretože sa to inak nazvať naozaj nedá, prebieha dodnes. Dodnes sa profituje na ľudskom utrpení a smrti!

Je potrebné toto poznanie šíriť ako sa len dá. Zmeniť to môžeme len my.

Zoznam niektorých vzácnych ľudí, ktorí objavili spôsoby ako liečiť rakovinu, patrí im naša vďaka:

- René M. Caisse (Essiac)

- Harry Hoxsey

- Dr. Maximilian Gerson

- Dr. Gerd Hamer

- Dr. Ernst T. Krebs

- Dr. William Lane

- Rudolf Steiner (Iscador)

- Dr. Tullio Simoncini

Royal Raymond Rife