Diagnostika SpO2

PULZNÁ OXYMETRIA je neinvazívna metóda monitorovania kyslíkovej saturácie, ktorá poskytuje informáciu o problémoch s transportom kyslíka do tkanív. Toto meranie je veľmi dôležité, jeho včasné poznanie dokáže zachrániť život. U nás prebieha veľmi rýchle, neinvazívne meranie tejto hodnoty bez čakania, v priebehu niekolkých minút. Pomôžeme Vám zisťiť, či správne dýchate.

Čo je vlastne SpO2 ?

V ľudskom tele prúdi krv, ktorá je červená v rozsahu od svetlej po tmavo červenú. Tento odtieň farby určuje množstvo kyslíka v krvi. A keďže krv transportuje kyslík nutný pre život k orgánom a tkanivám, tak pri nedostatku kyslíka nemajú bunky dostatok energie, zlyhávajú ich funkcie a postupne odumierajú. Odborne sa tento stav nazýva hypoxia.

SpO2 je teda percentuálny podiel okysličeného hemoglobínu v krvi, koncentrácia kyslíka v krvi.

Nedostatok kyslíka môže nastať aj pri pohybe vo veľkých výškach. Normálne hodnoty okysličenia krvi sú vo výške blízkej hladine mora okolo 95-98%. Pokiaľ má telo nedostatok kyslíka, zrýchli sa srdečný tep a stúpa krvný tlak, dych je rýchlejší a hlbší, čiastočne sa tak telo chráni pred hypoxiou. Pri klesajúcom okysličeniu krvi možno zažívať rôzne neobvyklé stavy a pocity.

 

Hodnoty SpO2:

    95 - 98% - normálna hodnota
    
85 - 95% - telo kompenzuje nedostatok kyslíka dýchaním a tlakom v krvi
    
75 - 85% - prejavuje sa zlepšením nálady, zhovorčivosťou, sebeodvahou, pocitom eufórie
    
60 - 75% - úzkosť, slabosť, bolesť hlavy, mravčenie tela a končatín, vracanie
    
60% a nižšie - hypoxické kŕče a bezvedomie

Mozgová hypoxia (nízka hladinu kyslíka v mozgu), môže nasledovať za pár minút a spôsobiť nezvratné poškodenia mozgu.

v prípade nameranej hodnoty 100% - toto sa deje v prípadoch chudokrvnosti v dôsledku nízkej hladiny krvného hemoglobínu a pri otrave oxidom uhoľnatým.

Pulzný oximeter používa na meranie dva svetelné lúče rozdielnej vlnovej dĺžky, ktoré dopadajú na prst vložený dovnútra prístroja. Nízka hodnota saturácie hemoglobínu kyslíkom poukazuje prevažne na choroby ako ochorenia dýchacích ciest, astma, srdcovú insuficienciu atď. U človeka s nízkou hodnotou saturácie hemoglobínu kyslíkom sa vo väčšej miere objavujú tieto príznaky: dýchavičnosť, zvýšenie srdcovej frekvencie, pokles výkonnosti, nervozita a náhle potenie. Chronická a známa znížená saturácia kyslíkom vyžaduje sledovanie pomocou pulzného oximetra a kontroly u lekára. Náhle zníženie saturácie kyslíkom, so sprievodnými symptómami alebo bez nich, je nutné ihneď riešiť, môže sa jednať o život ohrozujúcu situáciu. Pulzný oximeter je vhodný najmä pre rizikových pacientov, napríklad osôb s ochorením srdca, astmatikov, ale aj pre športovcov a zdravé osoby, ktoré sa pohybujú vo veľkých výškach (napr. horolezci, lyžiari alebo športoví letci).

U nás je možnosť zapožičať pulzný oximeter pre domáci monitoring SpO2 a srdečnej činnosti počas spánku a následné vyhodnotenie nameraného stavu.