Royal Raymond Rife

Royal Raymond Rife

(1888 - 1971)

Royal Raymond Rife byl špičkový vědec a mikrobiolog, který vyvinul optický mikroskop, poskytující zvětšení a rozlišení které nebylo do dnešních dní překonáno. Mikroskop byl schopný, přes zvláštní křemennou optiku a optickou heterodyningovou techniku, získat velmi vysoké rozlišení. Jeho mikroskopy předčily teoretické limity obyčejného viditelného světla v mikroskopii.

Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době. Tento poznatek odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem nebyl jeho vysněný cíl - levný lék pro smrtelně nemocné lidi. V průběhu výzkumů však Rife demonstroval mnoho svých převratných teorií - např. kultivaci viru rakoviny (byl přesvědčen, že rakovinu způsobují viry a prostředí,ve kterém tyto viry přežívají..) Tento vir nazval BX a zjistil, že tyto viry pod jeho mikroskopem vyzařovaly po zalomení monochromatického paprsku sytě červenou barvu. Později Rife objevil, že každý druh mikroorganismu na jeho mikroskopu vyzařoval jedinečná barevná spektra a měl jasné zbarvení. V letech 1921-1922 Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo... Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy.

Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich "maskovací" obal na membránách, který mate náš imunitní systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení.

Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhli v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé posán zcela nový jev - tzv. pleomorfismus ("přeměna" patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen...)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence. Tato fenomenální demonstrace uzdravení (pro tehdejší medicínu) nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry. Byl po mnoho let perzekuován, několikrát uvězněn a přes nepochybné úspěchy jeho absolutně nové metody nedošlo k masovému rozšíření těchto generátorů a k pokračování výzkumu. Každému přemýšlivému člověku je jasné, kdo na zastavení této léčby měl největší zájem... Rife zemřel opuštěn ve věku 83 let (!) na předávkování kombinace barbiturátů a alkoholu v naprostém zapomění. Tajemství jeho přesných frekvencí, které údajně dokázaly zvrátit i poslední stadia rakoviny, najdou snad opět cestu k těm, co je nejvíce potřebují - k nemocným lidem. Na pravidelných rifeho konferencích si výzkumníci z celého světa sdělují pokroky a úspěchy při léčbě pomocí rifeho generátorů a jsme snad již velmi blízko opětovnému nalezení léku na většinu zhoubných nemocí. V Kanadě byl přes velké potíže schválen v nedávné době jako první na světě jeden z generátorů s plazmovým zářičem jako lékařský prostředek. V době internetu je velmi komplikované zastavit šíření informací o úspěšné léčbě nemocných lidí, což je pro nemocné velmi dobrá zpráva. Ale je velká škoda, že Royal Raymond Rife neměl možnost svou práci úspěšně dokončit. Mnoho lidí by nemuselo prožívat těžké chvíle při podávání chemoterapií a jiných velmi "účinných" léků, které mají mnoho nežádoucích vedlejších účinků. Naše současná světová medicína přes své nepopiratelné úspěchy u mnoha nemocí stále nemá kvalitní a úspěšné léky, které by postižené lidi zbavily fyzického a psychického utrpení. R.R.Rife měl v rukou neuvěřitelnou zbraň proti většině nemocí - stoprocentní účinnost bez jakýchkoliv negativních vedlejších účinků. Je velmi smutné že v rozšíření této metody zabránili ti, kterým měla přinést velký užitek - lidé.

 

Zde je jeho příběh...

Představte si na chvíli, že jste věnovali spoustu let namáhavému výzkumu a že jste objevili neuvěřitelně jednoduchý, elektronický přístup k léčení doslova každé nemoci způsobené viry a bakteriemi. Toto je objev by ukončil bolest a utrpení nesčíslných miliónů lidí a změnil navždy pozemský život. Pro celý lékařský svět by jste byl v úctě a vážnosti a také by jste obdržel, nepředstavitelnou finanční odměnu. Chtěli by jste zažít tuto skutečnost?

Bohužel největší lékařští geniové v celé historii zažívají opak předchozího scénáře. Ve skutečnosti je celá historie medicíny plná příběhů geniality zrazené zpátečnickým myšlením a žárlivostí, ale nejžalostnější je to, že se tak děje mnohdy z touhy po penězích a z chamtivosti.

V devatenáctém století se Ignác Semmelweiss usilovně snažil přesvědčit chirurgy, aby sterilizovali své nástroje a používali sterilní chirurgické postupy. Louis Pasteur byl zesměšňován dlouhá léta pro jeho teorii, že bakterie mohou způsobovat nemoci. Jiní lékařští vizionáři zkusili také spoustu ustrkování a posměchu, když se snažili zpochybnit lékařská dogmata, včetně takových legend jako byl Conrad Roentgen a jeho paprsky. William Morton pro podporování myšlenky na anestézii, William Harvey pro jeho teorii krevního oběhu, a mnoho jiných včetně: W.F. Kocha, Reviciho, Burzynskeho, Naessensena, Priora, Livingstona, Hoxseye a spousty dalších. Ortodoxní medicína velkých peněz se snaží neutralizovat a zničit ty, kdo můžou ohrozit její zisky a dost často se stává, že takový vizionář platí za své kacířství skutečně velkou cenu.

Představte si, že jste objevili novou terapii, která může vymýtit veškeré infekční nemoci včetně rakoviny, ale doposud, vy ani váš lék nejsou všeobecně známé. Co uděláte dál? Výzkumné instituce můžou přivítat vaší zprávu, jako ohromující objev a budou vzrušeni když uvidí, že máte lék na nemoci, jejichž výzkum a léčba stojí ročně stovky milionů. A možná také nebudou chtít o této věci slyšet. Ptáte se proč? Protože jsou na svém výzkumu ekonomicky závislí a nebudou rádi, když se objeví něco, co by je mohlo ekonomicky ohrozit. Potom můžete na úspěch prosazení svého výzkumu do praxe zapomenout.

Dále můžete jít a předat svůj objev představitelům farmaceutického průmyslu. Myslíte, že je bude zajímat všeobecný prospěch lidstva? Uvědomte si, že to co nabízíte, může s konečnou platností zničit jejich miliardové zisky v celosvětovém měřítku. To co nabízíte, udělá jejich po celá desetiletí budovaný, neobyčejně výdělečný obchod, zbytečný a zastaralý. Věřte tomu, že udělají vše proto, aby váš vynález nespatřil světlo světa. V sázce je pro ně příliš mnoho.

Vezměte si jak je úžasné, že jediným nákladem na provoz tohoto přístroje, je elektrická energie. Je absolutně šetrný k pacientům, kteří neztrácejí své vlasy a ani své životní úspory. Žádný z pacientů není smrtelně nemocný od chemoterapie, radiační léčby a ani není poznamenán žádným chirurgickým zákrokem. Ale mnoho příznivců z řad lékařů asi nenajdete, ale jsou i jiní odvážní a pokrokoví co se nebojí prosadit netradiční postupy.

Můžete zkusit oslovit nemocnice a velké kliniky, ale asi budou neradi slyšet, že zákroky na uzdravení pacienta je možné provádět i bez hospitalizace, v kterémkoliv malém lékařském zařízení a že díky vám přijdou o práci.

Pokud jde o zdravotní pojišťovny, tak možná budou potěšeni, že nemusí investovat do nemocnic, kde personál nemá příliš práce a čeká zpravidla jen na to, až si někdo zlomí nohu a nebo se vybourá v autě. Nebo jak potěšíte majitele akcií, farmaceutických firem. Asi také dost málo.

Pravděpodobně jediní přátelé, které budete mít, budou pacienti a progresivní lékaři, kteří vidí změnu jako příležitost uzdravovat svoje pacienty, spíše než jako hrozbu ustavenému peněžnímu, výrobnímu monopolu. Tito lidé to skutečně ocení.

Proč tato neobyčejná léčba upadla v zapomnění a co se s ní stalo. Toto je jedna z nejčernějších epizod v historii lidstva. Tato elektronická terapie byla sabotována a s úspěchem potlačena, nemilosrdnou skupinou bezohledných a chamtivých mužů. Znovu se začala tato léčba prakticky objevovat na poli alternativní medicíny v osmdesátých letech dvacátého století díky kanadské lékařce a velice odvážné ženě Dr.Huldě Regehr Clarkové.

Toto je příběh vynikajícího vědce, Royala Raymonda Rifeho, jeho přístroje a jeho převratných objevů. Možná už jste o tomto muži slyšeli a nebo také vůbec nebudete věřit, že je něco takového možné. To je vaše svobodné rozhodnutí, ale závěry nechte, až přečtete tento článek a vyhledáte si další potřebné informace. Byla celá řada vynikajících lékařů a lékařských autorit, kteří spolupracovali s Rifem a naprosto jednoznačně potvrdili správnost jeho poznatků v praxi.

Jediná cesta jak prověřit správnost tohoto materiálu je ta, že si vše prověříme sami a uděláme si vlastní názor. Bohužel je třeba mít na paměti, že lékařská literatura a klinické testy, jsou dost často zmanipulované a jsou ovlivněny komerčním zájmem určitých subjektů.

Nyní se společně obraťme k životnímu příběhu nejúžasnějšího lékařského průkopníka 20 století. Royal Raymond Rife se narodil v roce 1888 a zemřel v roce 1971. Po svých studiích na John Hopkins University Rife vyvíjel technologie, které se ještě dnes běžně používají v optice, elektronice, radiochemii, biochemii, balistice a letectví. Na základě těchto znalostí byl vyvinut i jeho generátor frekvencí pro ničení choroboplodných zárodků, bakterií a virů v lidském těle.

 Za svojí práci obdržel 14 významných světových ocenění a získal čestný doktorát university v Heidelbergu. V průběhu 66 let projektoval a stavěl lékařské přístroje. Pracoval pro firmu Zeiss Optic, pro vládu USA a pro několik soukromých mecenášů. Nejvýznamnější z nich byl milionář Henry Timkin.

Vzhledem tomu, že byl Rife vzdělaný v různých oborech, hledal své odpovědi intuitivně i za hranicemi vědecké struktury té doby. Zvládl mnoho vědeckých disciplín a jeho znalosti vydaly za znalosti celého týmu vědců z různých oblastí vědy. Tak vznikala nová technologie, kterou nejprve Rife vynalezl a potom i sám zkonstruoval.

Mezi Rifeho vynálezy patří, ultrafialový mikroskop, mikro-skalpel a mikro-manipulátor a řada dalších věcí. Když posoudíte jeho hojné úspěchy, pochopíte, jak jeho mysl byla všestranně nadaná.

V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součásti a byl schopný zvětšit na 60 000 násobek normální velikost. S tímto unikátním mikroskopem, se Rife stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo ukázat.

Moderní elektronové mikroskopy okamžitě zabíjejí, to co je pod nimi a potom můžeme sledovat jen mrtvé zbytky organizmů. V Rifeho mikroskopu bylo v reálném čase vidět, jak viry mění formu a množí se, reagují na karcinogenní látky a jak se zdravá buňka mění v buňku rakovinnou.

Jak byl Rife schopný dosáhnout tak pozoruhodných výsledků v době kdy ještě elektronika a lékařství, nebylo na takovém stupni vývoje jako dnes. Můžeme si probrat pár technických detailů z funkce přístroje.

Rife nejprve pečlivě identifikoval spektroskopem, individuální podpis každého mikroorganismu. Potom pomalu otáčel křemenným optickým hranolem, až dosáhl potřebné vlnové délky, která dopadla na zkoumaný mikroorganismus. Požadovaná vlnová délka byla vybrána proto, protože rezonuje se spektrografickým podpisem uvedeného mikroorganismu. Každá molekula totiž osciluje svojí vlastní frekvencí. Atomy, které se společně formují v molekuly, jsou drženy v molekulárním uspořádání, kovalentním energetickým svazkem, který vysílá i absorbuje svojí specifickou elektromagnetickou frekvenci. Neexistují dvě molekuly, které by měly stejnou frekvenci nebo energetický podpis. Rezonance zesílí vyzařování stejně, jako když se sloučí dvě oceánské vlny.

Mikroorganismus, který je normálně neviditelný pří denním světle, se najednou rozzáří a stane se viditelným, když je barevná frekvence a rezonance shodná s jejich vlastním spektroskopickým podpisem. Rife byl tak schopen sledovat jinak neviditelné organismy, jak napadají tělesné tkáně a viděl je tak, jak je nemohl vidět nikdo jiný běžným mikroskopem.

Více než 75% organismů, které mohl vidět Rife ve svém mikroskopu, jsou viditelné, pouze v ultrafialovém světle. Ale ultrafialové světlo lidské oko nevidí. Rife překonal toto omezení použitím záznějové techniky, která se stala běžnou s příchodem rozhlasového vysílání. On osvětlil mikroorganismus, ( obvykle virus nebo bakterii) dvěma různými frekvencemi ultrafialového světla, které rezonovalo s jeho spektrálním podpisem. Tyto dvě vlnové délky vyprodukovaly interferenci, kterou sloučil dohromady. Tato interference, již měla takovou vlnovou délku, že již byla v rozsahu spektra, viditelného lidskému oku. Takto udělal Rife mikroorganismy (bakterie a viry)viditelné bez jejich zabití způsobem, které dnešní elektronové mikroskopy neumožňují.

V roce 1930 byl Rife již tak daleko před svými kolegy, že nemohli pochopit, jak to vše vlastně dělá, a proto často cestovali za ním do jeho laboratoře v San Diegu, aby si prohlédli jeho mikroskop.

Jedním z nich byla paní Virginia Lewingstonová, která se nakonec přestěhovala z New Jersey, do Point Loma v San Diegu, které leží nedaleko Rifeho laboratoří a stala se jeho častým hostem. Virginie Lewingstonová, obdržela celou řadu ocenění za rozpoznání mikroorganismů způsobujících rakovinu a svoje práce, začala publikovat po roce 1948.

Royal Rife poprvé identifikoval lidské rakovinové viry již v roce 1920. Rife udělal více než 20 000 neúspěšných pokusů s transformací normální buňky do buňky nádorové. Nakonec při pokusech uspěl a ozářený rakovinový vir, prošel přes ultra jemný filtr a byl vstříknut do těla laboratorních zvířat. Ze stejné kultury potom Rife následně po sobě vytvořil 400 nádorů na laboratorních zvířatech. Vše bylo pečlivě zaznamenáno, nafoceno a nafilmováno. Rife pojmenoval rakovinný vir Cryptocides primordiales (BX).

Virginia Livingstonová ve svých zápisech, přejmenovala tento vir na Progenitor Cryptocides. Royal Rife nebyl v jejích písemnostech nikdy zmíněn (!). Rife dostával velice málo ocenění za své monumentální objevy - byl nenáročný vědec, který se spíše věnoval svým objevům, než pověsti a slávě. Jeho odpor k lékařské politice, (který si mohl dovolit, díky svým mecenášům) ho později zanechal v nevýhodě, když ho mocné síly napadly. Vlivem mocných lidí z farmaceutického průmyslu, bylo vyřazeno jeho dílo z lékařských písemností, a proto není divu, že o něm dnes ví minimální počet lidí.

Rozpoutala se zuřivá diskuse mezi těmi, kdo viděli měnící se formy virů pod Rifeho mikroskopem a mezi těmi kdo nic neviděli a nevěřili. Mezi těmi kdo udělal závěr, aniž by se zajímal o skutečnosti, byl i vlivný lékař Dr. Thomas Rivers.

Rivers tvrdil, že Rifeho mikroskop nic neodhalil a že není žádný důvod věřit této teorii. Bohužel, stejný argument je používán dodnes v hodnocení, mnoha jiných alternativních lékařských postupů. Pokud tam není žádný precedent, tak postup nemůže být platný. Nic nemůže přesvědčit zavřenou mysl. Většina z těch, kteří měli k Rifeho výzkumu záporné stanovisko, nikdy jeho mikroskop ani neviděla, protože cestovat do San Diega bylo dost nepohodlné a letadlem v té době poměrně riskantní. A tak diskuse o životním cyklu virů byla rozhodnuta ve prospěch těch, kdo sledují zamrzlý obraz v elektronovém mikroskopu před těmi, kdo sledují životní cyklus virů v reálném čase.

Mnoho lékařů a vědců od té doby potvrdilo objev rakovinového viru a jeho mnohotvárnou povahu. Bylo provedeno mnoho dalších laboratorních experimentů, včetně použití mikroskopu Gastona Naessense. Rife také pracoval společně s mnoha špičkovými vědci a lékaři té doby, kteří potvrdili nebo schválili různé oblasti jeho práce. Zde jsou některá jména: E.C Rosenow (dlouholetý šéf bakteriologické kliniky v Mayo), Arthur Kendall (ředitel Northwestern Medical School), Dr. George Dock (mezinárodně uznávaný lékař), Alvin Foord (slavný patolog), Rufus Klein-Schmidt (prezident USC), R.T. Hamer (ředitel Paradise Valley Sanitarium), Dr. Milbank Johnson (ředitel AMA Southern Kalifornia), Whalen Kortison (hlavní lékař Santa Fe Railway), George Fischer (dětská nemocnice New York), Edward Kopps (Metabolic Clinic, La Jolla), Karl Meyer (Hooper Foundation, S.F.), M. Zite (Chicago University) a celá řada dalších vynikajících odborníků.

Rife ignoruje veškeré diskuze a místo toho se soustřeďuje na vylepšení své metody ničení virů. K zabití virů používá stejný princip jako na jejich zviditelnění. Tím principem je rezonance.

Zvětšoval sílu jejich přirozené frekvence, na které rezonují, až došlo k jejich deformaci a rozkladu. Tato frekvence byla Rifem nazvána jako smrtelný oscilační poměr, nebo také ‚‘MOR‘ a nedocházelo při ní k žádnému poškození okolních tkání.

Dnešní moderní Rifeho přístroje zobrazují přesnou frekvenci na displeji. Tento princip může být demonstrován tak, že při použití určité frekvence, můžeme rozbít skleničku na víno. Je tomu tak proto, že sklenice rezonuje na určitém přesném kmitočtu, která se dostane do rezonance. Vše ostatní má jinou frekvenci, a proto je zničena pouze sklenice. Existují doslova stovky trilionů rezonančních frekvencí a každá molekula určitého druhu má svojí vlastní frekvenci.

Rife pracoval po mnoho let a někdy i 48 hodin bez přestání, než objevil frekvence, které zničí původce např. oparů, dětské obrny, míšní meningitidy, tetanusu, chřipky a dalších choroboplodných mikroorganismů.

V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat pacienty smrtelně nemocné rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.

Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie, byl 100 %.

Tento “pokus” byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru. To bylo celé léčení – (tedy žádné pilulky či roztoky které jsou vznešeně nazývány chemoterapie…)

Dne 20. listopadu 1931 byl pořádán v Pasanedě na majetku Dr. Milbanka Johnsona banket na počest Royala Raymonda Rifeho. Banketu se zůčastnilo 44 nejrespektovanějších lékařských autorit té doby a oslavoval se konec všech nemocí. Zde je seznam lékařských autorit, kteří se tehdy banketu zůčastnili:

 1. Dr. Arthur I. Kendall
 2. Dr. S. Fosdick Jones
 3. Dr. C. M. Hyland
 4. Dr. Alvin G. Foord
 5. Dr. V. L. Andrews
 6. Dr. Milbank Johnson
 7. Dr. Rufus B. Von Klein Scmidt
 8. Dr. Wayland Morrison
 9. Dr. F. C. E. Mattison
 10. Dr. Joseph Heitger
 11. Dr. E. M. Hal
 12. Dr. C. W. Bonynge
 13. Dr. E. W. Butt
 14. Dr. A. S. Heyt
 15. Dr. E. W. Lanson
 16. Dr. A. H. Zeiler
 17. Dr. R. W. Hammack
 18. Dr. C. D. Maner
 19. Dr. Ellis Jones
 20. Dr. Allen B. Kanaval
 21. Dr. Sanwel J. Tattison
 22. Dr. J. BrandoBruner
 23. Dr. D.George
 24. Dr. O. O. Witherbee
 25. Dr. Harold Witherbee
 26. Dr. B. O. Raulston
 27. Dr. Linford Lee
 28. Dr. George Kress
 29. Dr. Albert Ruddack
 30. Dr. Richard Winter
 31. Dr. M. Aubrey Davidson
 32. Dr. W. H. Sooins
 33. Dr. Walter V. Breem
 34. Dr. C. E. Zobell
 35. Dr. B. Winter Gonin
 36. Dr. O. C. Grunner
 37. Dr. James B. Couche
 38. Dr. K. F. Meyer
 39. Dr. Arthur W. Yale
 40. Dr. E. L. Walker
 41. Dr. E. C. Rosenow, Sr.
 42. Dr. E. F. F. Copp
 43. Dr. Royal Lee
 44. Dr. Lee Deforest

Ale již v roce 1939 většina z těchto doktorů a vědců, popírala, že by se někdy s Rifem setkala. Co se to stalo, že tolik brilantních lidí, začalo mít paměťovou vadu? Vypadá to, že se zprávy o Rifeho zázracích se smrtelně nemocnými pacienty, dostali do špatných uší. Vzpomínáte na hypotetické úvahy na začátku článku, jak jsme uvažovali o tom, co by se stalo, kdyby byl objeven lék na všechny nemoci? Můžeme zjistit, co se dělo dál.

Nejprve byl učiněn pokus, od Rifeho koupit jeho vynález. Není těžké uhodnout, jak by jeho vynález skončil. Podobných vynálezů, které by obrovskou měrou přispěli k dobru a prospěchu celého lidstva, leží v trezorech na tisíce. Morris Fishbein byl vyslán jako zástupce AMA (Americké lékařské asociace) s nabídkou, kterou Rife údajně, nemůže odmítnou. Rife však odmítl. Nejsou známy přesné podrobnosti této nabídky. Známe ale podmínky, které nabídl Fishbein, Harrymu Hoxeyovi, aby získal kontrolu nad jeho bylinnou léčbou rakoviny. Fishbein, zastupující AMA, by pobíral po dobu devíti let veškeré zisky a po uplynutí této doby, pokud by vše pracovalo dobře, by Hoxey začal dostávat 10 % ze zisku. Hoxey se rozhodl nabídku nepřijmout. Když Hoxey odmítl, tak Fishbein použil svůj mocný politický vliv a Hoxey byl zatčen 125 krát v průběhu 16 měsíců. Obvinění, (praxe bez licence) byla vždy řešena mimosoudní cestou, ale týrání mělo u Hoxeye za následek duševní onemocnění.

Ale Fishbein pochopil, že podobná strategie, by v případě Rifeho selhala. Rife nemohl být zatčen za provozování praxe bez licence. A soud by při smyšleném obvinění, musel čelit desítkám svědeckých výpovědí nejlepších lékařských kapacit, s kterými Rife pracoval. A obhajoba by nepochybně použila na obranu nezvratitelné praktické úspěchy při použití jeho léčby. To poslední, co by farmaceutický průmysl chtěl, je veřejné líčení s člověkem, který léčí rakovinu se 100 % úspěchem a používá k tomuto léčení, jen malé množství elektřiny. To by u celého národu mohlo vzbudit myšlenku, že nepotřebují léky. A nakonec Rife strávil celá desetiletí tím, že si vedl pečlivou evidenci svých výzkumů, včetně filmové a fotografické dokumentace. Byla potřeba jiná taktika.

První co bylo podniknuto, bylo postupné rozkradení psaných záznamů, filmů a fotografii z Rifeho laboratoře. Viník krádeží se nikdy nenašel.

Když se Rife snažil obnovit svá chybějící data, ( v době kdy nebylo možné udělat fotokopie ani použít počítače) někdo se snažil odstranit jeho drahocenné virové mikroskopy. Tyto mikroskopy někdo ukradl. Ještě před tím zničil úmyslně založený požár do základu Burnettovu laboratoř v New Jersey, zrovna v době, kdy se vědci připravovali oznámit potvrzení úspěšnosti Rifeho práce. Další pohroma ale přišela později, když policie nezákonně zabavila zbytek dokumentace z Rifeho padesátiletého výzkumu.

Potom v roce 1939 pomáhali agenti farmaceutických společností Philipu Hoylandovi ve strojeném procesu proti jeho vlastním společníkům ve firmě Beam Ray Corporation. Tato společnost byla jediná, která tehdy dokázala zhotovit Rifeho přístroje. Sám Rife nebyl členem této společnosti. Společnost byla zruinována náklady na soudní výdaje a dostala se do konkurzu. Během velké krize potom společnost definitivně zanikla.

Co se dělo dále v nemocnicích a výzkumných centrech, kde se s úspěchem zkoušela Rifeho léčba. Lékaři a vědci se samozřejmě snažili bránit Rifeho úspěšný vynález, ale nemohli si dovolit ztrátu dotací a nemocničních privilegii.

Byly vynaloženy velké finanční částky na to, aby ti kdo znali Rifeho terapii, zapomněli na to, co viděli. Žádná částka nebyla dost vysoká k potlačení této technologie. Ošetřování lidí s rakovinou je skutečně velice výnosný obchod.

Například Arthur Kendall, ředitel Northwestern School Medicíně, který pracoval s Rifem na léčení rakovinových nádorů, dostal částku 250 000 dolarů a odjel do Mexika. To byla skutečně velká částka peněz.

Také Dr. George Dock, jako další prominentní osoba, která spolupracovala s Rifem byl umlčen enormní částkou peněz a Americká lékařská asociace mu věnovala ty největší pocty. Také Dr. Couche a Dr. Milbank Johnson, kteři s Rifem spolupracovali se vrátili k předepisování léků.

Po ukončení této záležitosti, lékařské časopisy, ovládané Americkou lékařskou asociací, nevydali již ani zmínku o Rifeho úspěšné terapii. Proto celé generace studentů promujících na lékařských fakultách, neslyšeli ani zmínku o Rifeho revolučních objevech v lékařství.

Velikost a rozsah tohoto zločinu, je nedozírný a jedná se o největší hromadnou vraždu v historii lidstva. Umřelo již více lidí než v obou světových válkách. Kolik lidí již za celá desetiletí přišlo zbytečně o život a kolik lidí ještě zbytečně zemře?

Když se Rife narodil, používal se jako dopravní prostředek kočár s koněm a když umíral, byl svědkem toho, jak překonáváme v letadlech obrovské vzdálenosti za pár hodin. Byl ale také svědkem opačného procesu a tím byl stoupající počet lidí, které zabijí rakovinné nádory. V současné době v celém světě, umírá na rakovinu přes 5 000 000 lidí ročně. Jen u nás v ČR, umírá 76 lidí na rakovinu za den, což je za rok více jak 27 000 lidí. Se vzrůstajícím počtem nemocných, úměrně stoupají i zisky farmaceutických společností, jež v dnešní době dosahují astronomických částek.

Rife byl také svědkem fenomenálního růstu American Cancer Society, Salk Foundation a dalších společností, které se zabývají léčením nemocí a které on ve svých laboratořích v San Diegu, vyléčil již dávno před tím. V jednom období bylo předloženo ke schválení 176 500 léků proti rakovině. Stačilo, když lék vykazoval úspěchy pouze v jedné šestině jednoho procenta, aby mohl být schválen k prodeji. Když pacient umřel na příznaky způsobené léky, léčba byla zaznamenána jako úspěšná, nebo částečně úspěšná, protože pacient nezemřel na rakovinu. Realita byla taková, že léky zabíjeli pacienty dříve než choroba.

Bylo dosaženo toho, že Rifeho celoživotní práce a objevy byly ignorovány a nikdo o nich nevěděl. Když bylo tohoto dosaženo, Rife byl otřesen a ztratil zájem o další práci a řešil svojí bolest pitím alkoholu. Otupoval tím své vědomí, které se nemohlo srovnat s tím, že půl století pracoval zbytečně a výsledek jeho práce je ignorován, zatímco dál pokračuje utrpení milionů lidí jen proto, aby nějaká malá skupina chamtivých lidí měla obrovské zisky. Vše jen pro peníze.

V roce 1971 Royal Rife umírá na požití diazepamu společně s alkoholem. Možná že to byly jeho frekvence, které mu pomohli, aby se dožil tak vysokého věku i přes to, že nadměrně požíval alkohol.

Naštěstí Rifeho smrt neznamenala konec elektronické léčby. Několik lékařů a vědců zrekonstruovalo jeho frekvenční přístroje a udržela tak naživu jeho myšlenku. Rifeho technologie se stala znovu veřejně známou v roce 1986. Bylo to hlavně díky knize Barryho Lynese s názvem ‚‘ Rakovinná léčba která fungovala‘ (The Cancer Cure That Worked). Ke slovu se dostal i další materiál s Rifeho práce.

Dnes jsou Rifeho přístroje, ale v novém provedení opět na trhu. Přístroje jsou různé, od jednoduchých až po složité a tomu odpovídá i cena. Při použití přístroje, je naprosto rozhodující, možnost nastavit přesnou frekvenci, jinak jsou výsledky rozporuplné, nebo žádné. Proto je třeba věnovat výběru přístroje náležitou pozornost. I některé drahé jednotky, mají vážná technická omezení a je škoda peněz na jejich pořízení. Stejně tak není možné očekávat slibné výsledky od levných přístrojů. Jen přesně nastavená frekvence se může dostat do rezonance s mikroorganismem určitého druhu a na tom závisí náš úspěch.

Tento samý problém vedl k tomu, že se původní provedení Rifeho přístroje v něčem změnilo. Novější technologie aplikuje přenos frekvencí na tělo, pomocí desek a nalepovacích elektrod. Nastavení přesné frekvence a dostatek tekutin, jsou základní kritéria k dosažení úspěchů, stejných jako měl Rife. Veškeré postupy jsou popsány v manuálech lepších přístrojů na světovém trhu. Jedním z nejlepších přístrojů tohoto druhu je shodou okolností český výrobek s názvem Ravo Zapper, na který bychom měli být my, Češi, velice pyšní. Tento přístroj je svou možností nastavení naprosto přesných frekvencí (s přesností na tisíciny Hz) zcela unikátní.

Pokud chcete být spokojeni s výsledkem, používejte kvalitní vybavení a osvědčené a zdokumentované postupy. Postupem času poznáte, že se nic nemůže vyrovnat této bezpečné technologii, která je prověřena desítkami let výzkumu a že se obejdete bez léků, operací a ozařování.

Bohužel tato technologie i v dnešní době není povolena pro lékařské účely a mohou ji používat pouze veterináři na nemoci zvířat. Lékaři používající tuto metodu, který upadne v nemilost mocných, hrozí ztráta lékařského diplomu. Pokud by dál provozoval lékařskou praxi, dostane se do konfliktu se zákonem a může skončit ve vězení. Do podobných problémů se dostala i vynikající lékařka a jedna z nejvýzmanějších žen naší doby Dr. Hulda Regehr Clarková a skončila na nějaký čas ve vězení – nikdy však nebyla jakýmkoliv soudem pravomocně odsouzena. Ve své praxi a výzkumech však pokračuje dál.

Ale paní Clarková rozhodně nebyla sama, kdo utrpěl podobnou šikanu. Od dob středověku je zde ale možné spatřit již určitý pokrok - kacíř už není upalován, ale pouze vězněn.

Pokud si někdo myslí, že žijeme v demokratickém světě, tak je na hlubokém omylu. Každý člověk má právo, na šťastný život v míru v pokoji a ve zdraví. Každý člověk by měl myslet na druhé lidi a mít k nim lásku a být ochoten pro ně něco udělat. Myslet na druhé a nejen na sebe, je jedna z nejšlechetnějších vlastností, které může člověk mít. Pokud budou druzí z jakéhokoliv důvodu ožebračováni úzkou skupinou mocných, kteří vládnou tomuto světu a kteří vlastní banky, sdělovací prostředky, klíčové zdroje surovin a energii a dalšího majetku a moci, bude tomuto světu vládnout duchovní chudoba a svět bude zbídačený a plný nuznosti. Dokud budou umírat miliony lidí ve jménu mocných farmaceutického průmyslu a jiných subjektů, bude tato planeta jen smutným místem k přežívání. Je na odvážných lidech a na lidech, kteří mají zájem o druhé a mají k nim lásku, toto vše změnit.

Toto byl životní příběh vynikajícího a ojedinělého vědce Royala Raymonda Rifeho a jeho přístroje, který mohl učinit konec všem nemocem způsobenými mikroorganismy a viry. Tento přístroj mohl změnit od základu svět a promrhané peníze, které se investují do věci, která již dávno fungovala se tyto peníze mohly investovat do projektů pro blaho celého lidstva. Spoustu lidí mohlo prožít plnohodnotný život a spoustu lidí nemuselo přijít o své blízké a o své úspory.

Snad se to vše brzy změní a tento brilantní vědec, bude zařazen mezi největší velikány lékařského výzkumu, kteří přinesli lidstvu to nejcennější – účinný a levný lék se stoprocentní účinností, bez jakýchkoliv vedlejších účinků.

Royal Raymond Rife byl nejdůležitějším člověkem v celé lidské historii.

Proti tomuto tvrzení může kdokoli cokoli namítat, na této pravdě ale nic nezmění.