Mlieko

Švédski vedci zistili: MLIEKO - Konzumácia tejto potraviny vám skráti život

 

Väčšina ľudí verí, že je táto potravina zdravá. Celé desaťročia bola jej konzumácia prezentovaná ako prevencia veľkého množstva ochorení. Bola odporúčaná prevažne ženám a deťom. Po pravde, nutrične je veľmi bohatá. Obsahuje minerály ako vápnik, horčík či fosfor, ale aj vitamíny D a B12. Z uvedeného dôvodu bolo v minulosti pomerne jednoduché ľudí presvedčiť o tom, aby ju pridali do svojho jedálnička.

 

Čo hovoria o mlieku najnovšie výskumy?

Všetky dlhoročne uznávané prínosy mlieka však boli spochybnené, keď sa naň nedávno vedeckým okom pozreli odborníci. Výsledky výskumu zameraného na účinok mlieka ako istej prevencie zlomenín pri úrazoch a tiež jeho vplyv na úmrtnosť potkanov boli značne znepokojujúce. Mnohí experti na výživu sú preto momentálne opatrní, keď ide o mlieko, najmä o jeho konzumáciu vo väčších množstvách. V októbri tohto roka časopis British Medical Journal uverejnil ďalšie dôkazy svedčiace o tom, že pitie veľkého množstva mlieka nám môže škodiť.

Švédska štúdia skúmala prepojenie medzi pitím mlieka a časom, kedy došlo k zlomenine alebo dokonca k úmrtiu. Celkovo sa jej zúčastnilo 61 433 žien a 45 339 mužov. Všetci mali za úlohu odpovedať v dotazníku ako často a koľko porcií mlieka a mliečnych výrobkov skonzumovali v priebehu dňa a za jeden týždeň.

Jedna porcia mlieka predstavovala 200 mililitrov, čo je približne jeden pohár. Sledovanie pokračovalo ďalších približne 20 rokov u žien a 11 rokov u mužov.

V roku 1997 dostali účastníci dotazník po druhýkrát.

U žien sa spozorovala korelácia medzi príjmom mlieka a úmrtnosťou. Z pozorovania vyplynulo, že čím viac žena pila mlieko, tým bola pravdepodobnosť predčasnej smrti vyššia. Rovnako sa odhalila aj spojitosť so zlomeninami, hlavne v oblasti bedrových kĺbov.

Aké množstvo mlieka už predstavuje problém?

U žien, ktoré pili tri a viac pohárov mlieka denne, bola dvojnásobne vyššia pravdepodobnosť úmrtia (počas obdobia, kedy štúdia prebiehala) ako u žien, ktoré pili iba jeden pohár mlieka denne.

Avšak, už aj jeden pohár mlieka denne výrazne zvýšil riziko rozvoja rakoviny a kardiovaskulárnych ochorení.

Výsledky u mužov sa tiež veľmi neodlišovali.

Vyššie percento úmrtnosti sa prejavilo v prípade, ak pili väčšie množstvo mlieka. Treba ale poznamenať, že u žien boli tieto výsledky omnoho znepokojujúcejšie. Autori štúdie došli k záveru, že u oboch pohlaví vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku zlomeniny pri úraze alebo dokonca aj riziko predčasného úmrtia v prípade väčšieho príjmu mlieka.

Tieto výsledky teda spochybňujú takmer všetky doterajšie vyjadrenia a odporúčania týkajúce pitia kravského mlieka.

Ktoré zložky v mlieku sú najproblematickejšie?

Vysoké koncentrácie laktózygalaktózy môžu vysvetľovať, prečo má mlieko nepriaznivý vplyv na ľudské telo. Tieto dve látky totiž spôsobujú oxidatívny stres a chronické zápaly, ktoré sú vo svojej podstate patogénne mechanizmy spúšťajúce kardiovaskulárne ochorenia a rakovinu. U zvierat má konzumácia galaktózy efekt podobný starnutiu – neurodegeneráciu, pokles funkčnosti imunitného systému a zmeny v procese génovej transkripcie.

Zdroj: bmj.com