Fluor - nebezpečný jed

Viete vôbec prečo sa do pitnej vody v polovici minulého storočia začal pridávať fluór? Mnohí zrejme odpoviete, no kvôli tomu, že voda obohatená fluoridmi ochráni obyvateľov toho ktorého štátu pred zubným kazom.

Toto tvrdenie sa však už mnohými vedeckými štúdiami považuje za mýtus a masová fluorizácia vody v záujme verejného zdravia sa zaraďuje medzi najväčšie podvody storočia. Kto teda fluorizáciu vody prakticky na celom svete nariadil, a kto tu koho klame?

Celosvetová propaganda
O fluóre je známe, že to je prudko jedovatá látka, dokonca rovnako toxická ako olovo alebo arzén. V menších dávkach vyvoláva otravu, krehnutie kostí, rakovinu, spôsobuje choroby obličiek, srdca, tráviaceho traktu a v neposlednom rade nepriaznivo pôsobí na zuby. Aká to irónia, veď fluorizácia vody mala zubom pomáhať, nie?
Je vedecky doložené, že fluór v koncentrácii 1ppm (parts per million, teda jedna milióntina celku) čo je 0,0001% alebo 1 mg látky v 1 litri roztoku spôsobuje u ľudí rozvoj vývojových porúch. Preto je veľmi zaujímavé, že napríklad vo Veľkej Británii bol obsah fluóru pridávaný do vody v koncentrácii 1,5 ppm.
Len pre zaujímavosť - už 0,3 gramu fluóru spoľahlivo zabije človeka. Tak prečo sa do pitnej vody pridávajú fluoridy (soli kyseliny fluorovodíkovej), keď je známe, že ľudskému organizmu škodia?
Vedci zistili, že fluór sa nachádza v ľudských zuboch a kostiach, a preto sa pridávanie fluóru do vody a potravín obhajovalo tým, že mal remineralizovať (opätovné zásobenie mineráliami) práve zuby a kosti.
Problémom však je to, že fluór pridávaný do vody nie je prírodný minerál, je to chemická zlúčenina a toxický odpadový produkt z fosforečnanových hnojív! Do pitnej vody sa pridáva fluórokremičitan sodný a v zubných pastách sa používa fluorid sodný, ktorý nájdete napríklad aj v jedoch na potkany, v anestetikách, hypnotikách a psychiatrických liekoch.

A práve tu je ten pes zakopaný. Fluór je totiž základnou zložkou liekov, ktoré ovplyvňujú myslenie, a to je dôvod prečo vlády na celom svete propagovali fluorizáciu vody a používanie fluóru v zubných pastách. Fluorizácia vody teda nie je nič iného než násilné podávanie neorganických verzií jedovatých fluoridov celej spoločnosti.
Chemické zlúčeniny fluóru sú jedy a ľudské telo ich nevie využiť - je to pozvoľná otrava organizmu, ale hlavne požadovaná kontrola vedomia a chovania obyvateľov. Konšpirácia? Vôbec nie.

Ako sa to všetko začalo
Korene používanie fluóru do pitnej vody boli po prvýkrát zavedené v nacistickom Nemecku počas 2. svetovej vojny práve v koncentračných táboroch. Nacisti sa totiž snažili medzi väzňami vytvárať atmosféru strachu a zároveň chceli ovládať ich chovanie.
To sa im podarilo práve pridávaním fluóru do vody, a tak sa väzňom v koncentračných táboroch fluorizovanou vodou vymývali mozgy. Fluór do koncentračných táborov dodával vtedajší najväčší chemický podnik na svete so sídlom vo Frankfurte I.G. Farben. Ku koncu 2. svetovej vojny vyslala vláda USA svojich odborníkov do nacistického Nemecka, aby preskúmali techniky hitlerovského ovládania mysle. To napokon aj zistili - za všetkým treba hľadať fluór.
Americká vláda spolu s americkými koncernami preto investovala obrovské sumy peňazí do celosvetovej propagandy fluóru, kedy sa tvrdilo, že fluór prospieva zubom. Napriek tomu, že sa o fluóre dobre vedelo ako o prudko jedovatej látke. Propaganda však tvrdila, že fluór v malých dávkach zubom prospieva.
A aj keď sa proti tomuto ozývali desiatky vedcov a organizácií, všetky takéto hlasy boli postupne umlčané. A tak fluorizácia vody bola nariadená aj Svetovou zdravotníckou organizáciou všetkým štátom 22. júna 1969. Na rozdiel od USA, ktoré fluorizáciu vody rozbehli vo veľkom, európske štáty pridávanie fluóru do vody odmietali. Propaganda však urobila svoje, a fluorizácia vody sa dostala aj do Európy a teda aj do bývalého Československa.

Odhalenie a skutočné fakty
V roku 1988 vyšlo z nezávislej analýzy amerického Národného ústavu pre dentálny výskum - NDIR najavo, že v skutočnosti neexistuje žiadny rozdiel v počte zubných kazov u detí, ktoré používali fluorizovanú a nefluorizovanú vodu.
Výskum navyše ukázal, že fluoridy narúšajú fungovanie imunitného systému, a prevažná väčšina Američanov z generácie 70. rokov minulého storočia trpí chronickými poruchami imunitného systému, a tiež narástol počet detí, ktoré mali vďaka fluóru trvalo znetvorené zuby.

A aby toho nebolo málo, podľa správy American Association of Poison Control Centers sa len v rozmedzí piatich rokov od roku 1984 do roku 1989 len v USA fluórom otrávilo 20 132 ľudí! Ďalším šokujúcim faktom je to, že sa v USA medzi rokmi 1991 a 1998 odohrali tri hromadné otravy kvôli vysokej koncentrácii fluóru v pitnej vode.
Preto tvrdenie, že fluór vo vode alebo v zubných pastách je prospešný pre zuby, už dnes vôbec neobstojí. Odkedy sa zaviedla fluorizácia vody počet zubných kazov u detí sa výrazne neznížil, ba práve naopak, je to ešte horšie ako v krajinách, kde sa fluorizácia vody nepoužívala. Fluór vo vode a v zubných pastách teda nemá žiadny vplyv na ochranu pred zubným kazom.
Viaceré krajiny si už uvedomili, že fluór je pre ľudský organizmus nebezpečný, a preto zakázali fluorizáciu vody. Medzi tieto krajiny patrí aj Slovensko a väčšina európskych štátov. Fluorizácia vody sa však stále používa v USA, v Austrálii, na Novom Zélande, ale aj v Írsku.
Prečo? Odpoveď je jednoznačná - väčšina ľudí má byť priemerná, úplne závislá na vláde, a má uveriť všetkému, čo sa im povie. Prečo sa teda fluór nezakáže aj v zubných pastách, keď tam nie je vôbec potrebný, a ľudskému organizmu škodí? Odpoveď je jednoznačná...