6 najškodlivejších potravín

6 najškodlivejších “požívatín” , ktoré radi jeme

Všetci hľadáme cestu k zdraviu. Chudokrvnosť v našej “civilizovanej” populácii je veľmi vysoká. A rastie každým rokom. Mnohé naše zdravotné problémy sú zapríčinené nadmerným príjmom rafinovanej potravy a užívaním drog.

Závislosti a prejedanie sa týkajú každého z nás. Tieto návyky sme čiastočne dostali do “vienka”, ako súčasť našej spoločenskej a kultúrnej výchovy v ktorej sme vyrástli. Sú tiež reakciou na stres v rodine, v škole a v práci.

Prvou zásadou na zlepšenie zdravia je odstrániť zo svojho života sebazničujúce návyky a látky, ktoré by sa dali označiť skôr “otrava” než potrava.

 

Rafinované potraviny:

- cukor

- biela múka

- zlé tuky (masť, stužené tuky)

Drogy:

- alkohol

- nikotín

- kofeín (káva, čaj, cola)

Ak si bez nich neviete život predstaviť, dajte si aspoň prestávku skôr, ako nás zničia.

 Biely cukor, biela múka a “zlé” tuky

Rafinované potraviny sú potraviny, ktoré nie sú “prirodzenými potravinami, ale “koncentrátmi”. Majú veľmi nízku biologickú hodnotu a na ich spracovanie a metabolizáciu sú potrebné mnohé vitamíny a minerály, ktoré si telo musí odčerpať z vlastných zásob. Všetky tieto potraviny majú na naše zdravie dlhodobý negatívny dopad.

Biely cukor je umelý produkt, z ktorého sa väčšina živín odstránila v odpade, ktorý sa volá melasa.
Jeho škodlivý účinok spočíva v narušení prirodzenej rovnováhy zložiek v potrave. V organizme spôsobuje toľko chorobných zmien, že ho môžeme porovnať s látkami, ktoré sú zakázané použivať pre potravinárske účely. U niektorých ľudí cukor 
a rôzne ďalšie sladidlá tvoria až 20 % ich denného príjmu energie.

Biela múka je tiež nevyváženou zložkou potravy. Na strávenie a metabolizáciu škrobu vnútri zrnka sú totiž potrebné látky, ktoré sú obsiahnuté v povrchovej vrstve zrna – v otrubách. Jej konzumácia vyvoláva v organizme mnohé poruchy a ochorenia, ako sú neurózy, poruchy spánku, či depresie. Odstránenie vlákniny z múky sa podpísalo na mnohých ochoreniach tráviaceho traktu, hemeroidoch, žlčníkových kameňoch, divertikulóze (mnohonásobné črevné vydutiny), zápche a rakovine čriev.

Tuky sú v našej strave bohato zastúpenou zložkou potravy. Takmer 40 % denného príjmu energie prijímame vo forme  tukov. A takého veľké množstvo náš organizmus nie je schopný spracovať. Zvlášť škodlivé tuky majú na naše zdravie silne negatívny dopad. Dôsledkom ich konzumovania sú upchané a zvápenatené cievy, obezita, cukrovka, rakovina a rozvoj mnohých ďalších ochorení.

Alkohol, nikotín, kofeín

Je vedecky dokázané, že alkohol, nikotín a kofeín sú drogami, ktoré poškodzujú zdravie človeka. Naša spoločnosť ich stále akceptuje a toleruje, preto mnohí nevidia nebezpečie, ktoré im hrozí z ich používania a sú stále viac zneužívané nielen dospelými, ale aj mládežou a deťmi. Napríklad uživanie nikotínu už spoločnosť odsudzuje, ale stále ho považuje za legálnu životnú voľbu, a nie za silne návykovú a myseľ meniacu drogu, akou v skutočnosti je.

Čo sú to drogy?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie – WHO, droga je taká látka, ktorá spôsobuje závislosť a po odobratí ktorej sa objavia abstinenčné príznaky. Závislosť núti človeka brať drogu pravidelne, aj keď vie, aké následky to môže mať na jeho zdravie.

Najzávažnejší problém drogovej závislosti u nás dnes nepredstavuje užívanie heroínu, kokaínu, či marihuany.

Tento problém je obmedzený len na malú časť spoločnosti. Avšak viac ako polovica našej spoločnosti je závislá od alkoholu, tabaku a nápojov obsahujúcich kofeín. To sú “požívatiny” bežné v každej domácnosti, ktoré sa denne, a to aj niekoľkokrát, používajú v rôznych formách. V niektorých kruhoch je ich užívanie dokonca spoločenskou povinnosťou. Avšak tieto požívatiny ohrozujú naše duševné i telesné zdravie. Každý rok trpia milióny ľudí chorobami, ktoré spôsobujú tieto drogy a tisíce osôb sa vďaka nim ocitnú na prahu smrti.

Návyky našťastie nie sú dedičné !

Každý z nás je obeťou mnohých škodlivých návykov vo svojom živote. Niektoré sme “zdedili”, iné sme si zabudovali do svojho života sami. Až skúsenosť, čas, informácie, či choroby sa nám v nich lepšie pomáhajú orientovať. Zdravie je však najcennejšia hodnota, ktorú máme. Najmä preto, že silne ovplyvňuje každú inú oblasť nášho života. Ak máme prežívať šťastný a úspešný život, po ktorom každý túžime, je potrebné naučiť sa rozpoznávať, ktoré návyky nám škodia a ktoré prospievajú. Dospieť k tomu nie je vždy ľahké.

Chcete vedieť viac o týchto “požívatinách”?

Čítajte naše nasledujúce články! V nich vás chceme podrobne oboznámiť s každou z nich, aby ste skutočne porozumeli, aké nebezpečenstvo vám z ich používania hrozí. Ste rozumní ľudia, zvážte fakty a slobodne sa rozhodnite, či ich zo svojho života vyradíte, obmedzíte, alebo ich budete používať ďalej.