SKENAR terapia:

Skenar je malé elektronické zariadenie riadené mikroprocesorom, ktoré využíva metódu biostimulácie bunky, ktorej účinky sú univerzálne a dokážu výrazne zlepšiť zdravotný stav, odstrániť stres, depresiu, vyhladiť vrásky.

Dotykom s povrchom tela vysiela SKENAR elektrické impulzy k unaveným a zničeným bunkám. Meria elektropotenciál buniek, vyhodnotí ho a vysiela spätný regulačný signál do mozgu. Po odovzdaní informácie do mozgu nastáva samoozdravovací proces.

SKENAR napomáha pri odstraňovaní chronických zápalových procesov. Možno ho úspešne aplikovať v akomkoľvek štádiu ochorenia.

Odporúča sa u chorôb neurologických, vegetatívnej nervovej sústavy, kostno-svalového, srdcovo-cievneho, dýchacieho a tráviaceho systému, pri gynekologických a stomatologických ochoreniach. Veľmi priaznivé a rýchle účinky sú pri hojení akýchkoľvek zranení kože a kostí. Pôsobením terapie dochádza k rýchlemu obnoveniu poškodených tkanív a zrastaniu kostí.

SKENAR môže človeka radikálnym spôsobom zbaviť dlhodobých problémov a v mnohých prípadoch jeho terapia dokáže predísť aj operáciam.