Terapia: IMAGO Sensitive:

Terapia: RIFE Roy Machine (Zapper):

Terapia: Skenar

Všetky naše terapie sú neinvazívne veľmi presne cielené na jednotlivý orgán, parazita, baktériu či virus.

Terapia: Bioptronová lampa Zepter