IMAGO terapia:

Na základe diagnostiky IMAGO nasleduje terapia IMAGO, ktorá porovnáva aktuálne namerané hodnoty ľudského tela s databázou "zdravých" orgánov a ich neskreslenou komunikáciou s vašim mozgom. Biorezonančná terapia (BRT) je neinvazívna komunikácia s ľudským mozgom pri náprave problémov nerovnováhy tela a pochodov v ňom.