RIFE Roy Machine:

Pri tejto terapii dochádza k ničeniu patogénov slabým elektrickým napätím 6-15,2V obdĺžnikového priebehu s premenlivou rezonančnou frekvenciou, ktorá je základom najväčšieho objavu v dejinách medicíny, objavu mikrobiológa Royal Raymonda RIFE (1888 - 1971) v boji so všetkými chorobami ľudstva.

Royal Raymond Rife

Zapping: