Meranie TruAge

Meranie TruAge (ADVANCED GLYCATION END PRODUCTS - A.G.E.) prebieha rýchlo, presne, neinvazívne, skenovaním predlaktia, kde sa zisťuje množstvo zlúčenín AGE v koži. Výsledok skenovania AGE a teda aj Váš biologický vek je známy už do 20 sekúnd.

Najbližšie meranie TruAge pre verejnosť bude tu:

 

TruAge - Tvoj biolobický vek
 
Vaša nameraná hodnota AGE a biologický vek je zobrazená v jednej z farebných častí. Ideálny obsah AGE vo vašom tele je hodnota, ktorá sa nachádza v zelenom poli.

Ak je vaša hodnota v červenej oblasti, je potrebné prijať rozhodné kroky na zníženie množstva AGE látok. Zmeňte svoj ​​životný štýl drasticky, alebo použite Tahition Noni Juice, alebo Noni MAX po dobu 4 týždňov, potom zopakujte test. Vaše množstvo AGE sa zníži minimálne o 24%. Znížite si tým Vaše nepriaznivé AGE skóre a zároneň aj Váš biologický vek.

Na meranie TruAge sa môžete objednať tu:

www.imagodiagnostika.com

alebo telefonicky:

Tru Age Slovakia - 0907 126 158

TruAge Slovakia, Dom Odborov, Antona Bernoláka 51, 01001 ŽILINA