MARHUĽOVÉ JADRÁ

Vysoká hladina laetrilu (vitamín B17), ktorá bola nájdená, je účinná pri zastavenie rastu nádoru. Ale ako Laetril zabíja rakovinové bunky bez zabíjania zdravých buniek? K laetril prichádza do styku s enzýmom beta-glukozidázy (ktorý sa vyskytuje iba v rakovinových bunkách), je laetrilom rozobranákyanovodík (HCN), ktorý napáda rakovinové bunky. Normálne bunky zostávajú bezo zmeny, pretože obsahujú enzým, rhodanase, ktorý detoxikuje kyanid. Rakovinové bunky postrádajú tento enzým a preto sú zničené.